Chính sách khách vip

I - ĐIỀU KIỆN VÀ ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIP
1- Điều kiện để được cấp thẻ VIP - thẻ VIP Bạc:
- Hóa đơn thanh toán 01 lần có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên;
- Hoặc tổng giá trị thanh toán từ 01 triệu đồng trở lên trong vòng 01 tháng (quý khách vui lòng giữ hóa đơn để đối chiếu)
Ưu đãi: khách hàng được giảm giá 5% khi mua hàng đối với tất cả các sản phẩm của 4MEN

Sau khi sở hữu thẻ VIP Bạc, quý khách được tham gia tích điểm để nhận thẻ VIP ở cấp cao hơn với nhiều chế độ ưu đãi lớn khác. Với 1.000 đồng = 1 điểm

2- Điều kiện để được cấp thẻ VIP - thẻ VIP Vàng:
- Sau khi có thẻ VIP Bạc, quý khách tích đủ 10.000 điểm (tương đương 10 triệu đồng)
Ưu đãi: khách hàng được giảm giá 10% khi mua hàng đối với tất cả các sản phẩm của 4MEN

3- Điều kiện để được cấp thẻ VIP - thẻ VIP Kim Cương:
- Sau khi có thẻ VIP Vàng, quý khách tích đủ 15.000 điểm (tương đương 15 triệu đồng)
Ưu đãi: khách hàng được giảm giá 15% khi mua hàng đối với tất cả các sản phẩm của 4MEN

II- ƯU ĐÃI NHÂN DỊP SINH NHẬT KHÁCH HÀNG VIP
Khách hàng mua hàng đúng dịp sinh nhật sẽ được giảm 20% trên hóa đơn mua hàng (tối đa 2.000.000 đồng) trong vòng 15 ngày kể từ ngày sinh nhật

Lưu ý:
- Thẻ VIP không áp dụng cho các sản phẩm đang khuyến mãi hoặc đã giảm giá.
-  Để tiếp tục duy trì thẻ cho năm tiếp theo cần đáp ứng điều kiện dùng tối thiểu 500.000 đồng/01 năm.