Chính sách bảo mật

1. Mục đích
4men.com.vn tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. "Chính sách bảo mật" dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
 
2. Quy định cụ thể
 
2.1. Thu thập thông tin
- Khi khách hàng tiến hành đặt hàng tại website khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết. Khách hàng tự nhiên cung cấp thông tin để phía 4MEN hỗ trợ giao hàng/đổi trả/bảo hành cũng như thông báo đến khách hàng các ưu đãi.
- Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.
- Nếu khách hàng có nhu cầu muốn thay đổi thông tin cung cấp trước đó thì có 2 cách: Gặp trực tiếp nhân viên bán hàng tại cửa hàng hoặc gọi điện thoại đến hotline CSKH của 4MEN: 0868 444 644. Cung cấp thông tin cũ để chỉnh sửa và thông tin mới để được cập nhật trên hệ thống thông tin.

2.2. Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng
- Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và 4MEN, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của 4MEN.
- Thông tin sẽ được lưu trữ từ khi khách hàng cung cấp trên hệ thống của 4MEN và không bị mất đi (lưu trữ vĩnh viễn).
- 4MEN có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng.
 
2.3. Chia sẻ thông tin khách hàng
4MEN cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng, hoặc khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
 
2.4. Liên hệ, giải đáp, thắc mắc.
Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với 4MEN tại Emai: saleonline@4men.com.vn - ĐT: 0868 444 644